https://naturalzemin.com/ 1
1

Deep Soil MixingDerin Karıştırma – veya Turbo Jet olarak bilinen sistem, mekanik delme/kesmenin yapılabildiği kıvamda ve sıkılıktaki her türlü zemine eklenen bağlayıcı malzemenin (çimento vb.) ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte yerinde karıştırılıp, kolon oluşturmaya dayanan etkili bir iyileştirme yöntemidir.

Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento vb.) ile zeminin bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkan veren bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilizesinde oldukça etkilidir

Array
6

DSM Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler.