https://naturalzemin.com/ 1
1

Diyafram duvarlar, zemin içerisinde anolar veya paneller halinde inşa edilen yerinde dökme betonarme duvarlardır. Zemin içerisindeki yeraltı su seviyesi altındaki diyafram duvar panel veya anolarının kazısı ile teşkil edilen hendeğin iç stabilitesi, kazı çukuru içinde seviyesi sabit tutulan bir bulamaç (bentonite çamuru veya polimer) kullanılarak sağlanır. Böylelikle hendek içerisindeki bulamaç çamurunun pozitif basıncı ile kazı anosu betonlama aşamasına kadar stabil tutulur.

Array

Bu yapım yöntemi; su seviyesi yüksek, kendini tutamayan (kohezyonsuz) zeminlerde derin kazıların yapılabilmesi için geçirimsiz betonarme perde oluşturur. Yüksek yapıların derin temel kazılarının yapımında konsol perde ya da ankrajlı sistemler olarak dizayn edilmektedir.