https://naturalzemin.com/ 1
1

Mini kazık, yerinde dökme kazık uygulamasıdır. 40 cm’den küçük çaplarda yapılmaktadır. Mini kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine kazık donatısı ve beton yerleştirilmesi şeklinde inşa edilmektedir. Mini kazık, temel kazık, iksa kazık türleri olarak uygulanır.

Mini kazıklardaki beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmaktadır. Hafif yapıların temelleri altına taşıyıcı temel sistemi olarak mini kazıklar tercih edilmektedir. Ayrıca, inşa edilmiş olan eski binaların temel güçlendirme işleri sırasında gerek bodrumlarda gerek açık sahada uygulanabilen mini kazık çalışmaları vardır.

Array
3

Mini kazıklar iksa sistemlerinde düşey eleman olarak kullanılır. Görece sert zeminli temel ve iksa yapıları çözümlerinde mini kazıklı sistemler tercih edilmektedir.

Mini kazıkların betonlama işlemi, özellikle yeraltı suyunun etkili olduğu zeminlerde, tamamlanan kuyuya temiz agreganın doldurulması ve çimento şerbetinin kuyu tabanından yukarı doğru basılması şeklinde uygulanmaktadır.