https://naturalzemin.com/ 1
1

Turbo Jet sistemi, diğer adıyla Deep Soil Mixing sistemi, mekanik delme/kesmenin yapılabildiği kıvamda ve sıkılıktaki her türlü zemine eklenen bağlayıcı malzemenin (çimento vb.) ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte yerinde karıştırılıp, kolon oluşturmaya dayanan etkili bir iyileştirme yöntemidir.

Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento vb.) ile zeminin bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkân veren bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilize edilmesinde oldukça etkilidir.

Array
6

Turbo Jet Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler.